Pinball Silver Slugger, pinball de Gottlieb importado por Vifico.

Fabricante:
Vifico SA
Málaga. (1985 - 1989)
Importado
Año: 1989
Número de homologación: A/00/01930
ROM: ROM set original
Máquina: Pinball
Categoría: Flipper
Tipo: Electrónico